Juvenilní renální dysplazie

 V poslední době jste jistě četli na facebooku zprávy o juvenilní renální dysplazii(JRD).

Byla bych ráda, kdybyste tomuto článku věnovali pozornost a pomohli také, abychom mohli provést mapování výskytu mutovaných alel a snažili se tak co nejvíce zamezit výskytu této dědičné choroby u německých dog. Jsem přesvědčená, že nám všem jde hlavně o zdraví tohoto krásného plemene a oblast JRD  je právě u tohoto plemene dosti neprobádaná.

Jak jistě víte, tato choroba se u některých plemen psů nevyskytuje vůbec, u některých ano. Pravdou je, že u ND se JRD nyní objevila ve více případech. Paní doktorka z laboratoře Tilialaboratories  – MUDr. Soňa Peková, PhD., která má doktorát z genetiky a kromě toho i z mikrobiologie a virologie, je myslím tou správnou osobou, která nám může s celou situací pomoci a navíc je velmi vstřícná a ochotná nejen testovat, ale i zodpovědět nám v rámci možností vše, co nás k tomuto tématu zajímá. Její laboratoř má špičkovou úroveň a je jednou z nejlépe vybavených laboratoří v Evropě. 

 

Na snímku je vidět deformace ledviny.  Následkem zdeformování nejsou schopny ledviny plnit své základní funkce jako např.  regulace hladiny vápníku v těle, pomoc při odstraňování fosforu z metabolismu a odstranění odpadu z krevního oběhu.

Co je tedy zapotřebí dělat???

JRD je jednou z mnoha dědičných chorob jako např. degenerativní myelopatie a mnoho dalších. Na stránkách tilialaboratories.cz v seznamu vyšetření molekulární genetiky se v kolonce německá doga můžete podívat, která vyšetření se u tohoto plemene provádějí. Pokud se u Vás ve Vašem chovu, tedy v odchovech a u příbuzných Vašich psů, daná dědičná vada nevyskytuje a ani o žádné nevíte, nezaznamenali jste žádné úhyny vrhů ani u Vás ani u potomků Vašich psů, pak můžete tato vyšetření prakticky ignorovat, protože jsou pro Vás bezvýznamné.

Jinak je to ale v této chvíli u JRD!

Vzhledem k tomu, že se prokazatelně narodilo již několik štěňat s touto chorobou, která byla i následně prokázána biopsií ledvin, je nutné, abychom provedli tzv. mapování této mutace.

V praxi to znamená, že je potřeba vyšetřit a otestovat nejen psy, kterých se to bezprostředně týká, ale i co největší počet zdravých jedinců, abychom mohli zjistit, jaké typy alel se v genetické informaci zvířat objevují, zda jsou zdravé, nebo mutované – a pokud jsou mutované, zda jsou nebezpečné pro výskyt této nemoci nebo jsou neškodné.

Pro lepší představu uvedu příklad: každý pes nebo fena může mít v genetické informaci 2 druhy alel. Zdravé a mutované. Mutovaných alel existuje více typů. Potomek si pak od každého z rodičů vždy bere jednu z jeho alel. Jednu od otce, jednu od matky.

Výsledek testu může být:

Zdravý homozygot – obě alely jsou zdravé

Heterozygot – 1 alela je zdravá a 1 alela je mutovaná

Mutovaný homozygot – obě alely jsou mutované a mají stejný typ mutace

Mutovaný heterozygot – obě alely jsou mutované a každá z nich je postižena jiným typem mutace

Pokud nám v testech vyjde zdravý homozygot, pak máme vyhráno a můžeme být v klidu. Ale i v případě, že se u nějaké skupiny psů a fen zjistí mutované alely, nemusí to ihned znamenat, že je zle. Např. u 50-ti testovaných zvířat se objeví jeden druh mutované alely (označíme ji jako alela A), ale nikde v jejich odchovech, u jejich potomků a příbuzných se nikdy JRD neobjevila, můžeme tedy tento typ mutované alely – alelu s mutací A – brát jako nezajímavou a z hlediska prokazování JRD jako nepodstatnou. Tato zvířata tedy můžeme považovat za zdravá a nemusíme mít obavy při plánování štěňátek a krytí. Jednoduše řečeno: tato zvířata sice jsou přenašeči mutace, ale mutace neškodné, tedy nepřenášející JRD.

Pokud se např. u 20-ti testovaných zvířat objeví jiný druh mutované alely (označíme si ji pro příklad jako alela B), v odchovech se vyskytla JRD, některá štěňátka uhynula, je jisté, že alela B je nebezpečná a je potřeba se podle toho zařídit, nejlépe s těmito psy dále nekrýt a na těchto fenách neplánovat štěňata. V tomto případě tedy považujeme mutovanou alelu B jako podpůrný znak při prokazování JRD.

POZOR!!! Pouze jako podpůrný znak! Ne diagnostický, neboť diagnostikovat lze JRD s jistotou pouze biopsií ledvin. Ovšem už test by pro nás měl být alarmující a neměli bychom tuto informaci ignorovat.

Jak jsem již psala, u ND je JRD dosti neprobádanou oblastí, už po prvních testech objevila paní doktorka Peková typ mutované alely, která ještě není známá a prozkoumaná, proto je tak důležité, abychom jako vzorek měli co nejvíce psů i fen různého věku a různých barev, aby bylo mapování co nejpodrobnější a mohlo se tak s co největší přesností určit, které typy mutovaných alel jsou neškodné a které jsou ty, co nám tam zlobí.

Věřím, že pro vás nebude problém své psí miláčky nechat otestovat a i když se nám to někdy zdá být zbytečné vyhazování peněz z kapsy a opravdu můžeme mnoho genetických testů v danou chvíli ignorovat, zrovna v tomto případě je to důležité a stane se jedině přínosem pro zdravý chov ND.

Výsledky testů Vám paní doktorka Peková bude posílat do Vašeho emailu, samozřejmě tuto informaci nebude přeposílat mně, to je už na Vás, jestli mi tyto údaje předáte, abychom měli z čeho mapování provést 😊 .

Děkuji

Dagmar Kartalová

+420 777 089 769

Email: info(zavináč)acldog.com